Tracing

Tracing Express  

Quý khách nhập mã số bill để theo dõi quá trình di chuyển của bưu phẩm

Tracing Express

Tin tức & sự kiện 

26/01/2021

Hướng dẫn gửi hàng đi nước ngoài

Trọng lượng tính phí của một lô hàng được căn cứ vào trọng lượng thực (cân nặng) và khối lượng theo thể tích, giá trị nào lớn hơn thì sẽ lấy giá trị đó làm trọng lượng tính phí.


MENU Gọi ngay!